Petäjäveden vanha kirkko isännöi Pohjoismaisten maailmanperintökohteiden konferenssia vuonna 2024. Kyseessä on vuotuinen Pohjoismaissa kiertävä tapahtuma, jossa alueen maailmanperintökohteiden edustajat verkostoituvat sekä keskustelevat alan käytännöistä ja tulevaisuudesta. Seuraavan kerran konferenssi järjestetään Petäjävedellä, Korpilahdella ja Jyväskylässä 2.-5.9.2024.

Tilaisuuden järjestysvastuu kiertää Pohjoismaiden ja niiden eri maailmanperintökohteiden välillä. Konferenssia isännöi, yhdessä Petäjäveden vanhan kirkon kanssa, maailmanperintökohde Struven kolmiomittausketju. Jäämereltä Mustalle merelle ulottavan ketjun lähin piste on Maanmittauslaitoksen hallinnoima Oravivuoren mittaustorni Korpilahdella. Konferenssi on kaikille avoin, mutta maksullinen tapahtuma. Kyseessä on Suomessa ja Petäjävedellä harvinainen, ja kulttuuri- sekä maailmanperintötyölle tärkeä tilaisuus, joka huomioidaan kansainvälisesti. Paikalle odotetaan noin kahtasataa pohjoismaista maailmanperintöammattilaista. Konferenssin kaksi täysimittaista päivää (3.- ja 4.9.) ovat Petäjävedellä Miilussa ja Korpilahdella Alkio-opiston tiloissa. Tervetulo- ja päätöstapahtumat pidetään Jyväskylässä.

Vuoden 2024 teemana on World Heritage: From Interpretation to Communication eli Maailmanperintö: Interpretaatiosta kommunikaatioon. Interpretaatiolla tässä yhteydessä tarkoitetaan kulttuuri- tai luonnonperinnön merkityksen tulkintaa. Tulkintatyötä on tehty viime vuosina Suomessa laajasti, jotta maailmanperinnön merkitys ja arvot saataisiin välittymään kohteissa vieraileville selkeästi ja kiinnostavasti. Ensi vuoden konferenssissa tullaan jakamaan kokemuksia ja suunnitelmia interpretaatiotyön jalkautuksesta käytäntöön. Tilaisuuden sisältö tulee koostumaan asiantuntijapuheenvuoroista, paneelikeskusteluista, kohdevierailuista ja iltatapahtumista. Päivien yhteydessä järjestettävät erilliset matkat, eli pre- ja post-tour, suuntaavat UPM Verlan tehdasmuseoon ja Serlachius museoihin. Pohjoismaisten maailmanperintökohteiden konferenssin ilmoittautuminen avataan ja tarkempi ohjelma julkaistaan tammikuussa 2024.