Petäjäveden vanhan kirkon verkkopalvelun tietosuojaseloste

 

1.       Rekisterinpitäjä

Nimi:                                      Petäjäveden vanhan kirkon säätiö

Y-tunnus:                              1708696-3

Osoite:                                   Asematie 1

Postinumero:                        41900

Postitoimipaikka:                  Petäjävesi

Puhelinnumero:                   +358 (0) 405822461

Sähköpostiosoite:                opas@petajavesi.fi

 

2.       Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Yritys:                                    Petäjäveden vanhan kirkon säätiö

Nimi:                                      Katriina Holm

Osoite:                                   Suutarintie 4

Postinumero:                        41900

Postitoimipaikka:                  Petäjävesi

Puhelinnumero:                    +358 (0) 405822461

Sähköposti:                           opas@petajavesi.fi

 

3.       Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

4.       Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. (EU tietosuoja-asetus 2016/679, Artikla 6, kohdat 1 a-b)

 

5.       Henkilötietojen tietolähteet

Henkilöltä itseltään ja tarvittaessa viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

 

6.       Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

·       Tunnistamistiedot, kuten nimi

·       Henkilötunnus tai Y-tunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä

·       Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

·       Maksutiedot, kuten laskutustiedot

·       Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

·       Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot

·       Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite

·       Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

·       Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Petäjäveden vanhan kirkon verkkokaupasta.

 

7.       Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

 

8.       Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta säätiön ulkopuolelle.

Osa säätiön käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja voidaan siirtää vain jos henkilötietojen käsittelijä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet ja jos rekisteröityjen saatavilla on täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja.

 

9.       Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

10.   Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

11.   Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.