Petäjäveden vanhan kirkon säätiön toiminta sai jatkorahoitusta vuodeksi 2024, kun Museovirasto päätti tukea projektityötä 40 000 eurolla, Maanmittauslaitos 10 000 eurolla ja Petäjäveden kunta 5000 eurolla. Kiitos kaikille tukijoille! Varat käytetään mm. Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen varainkeruun ja Pohjoismaisten maailmanperintökohteiden konferenssin järjestämisen eteen tehtävään työhön. Uusista rahoittajista ei ole kyse vaan tahot ovat tukeneet hankkeita jo viime vuosina. Rahoituksen säännöt estävät varojen käytön suoraan maailmanperintökeskuksen rakennuskustannuksiin. Konferenssin kulut katetaan pääsääntöisesti osallistumismaksuilla ja kumppaniyhteistyöllä. Petäjäveden vanhan kirkon opastustoiminta katetaan pääsylippu- ja matkamuistomyynnillä.

Rahoituksella tullaan jatkamaan vuoden 2023 viestintähankkeen työtä. Hankkeella halutaan tukea Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta ja kehittää ja parantaa kohteista jaettavan maailmanperintötiedon saatavuutta. Hankkeella edistetään Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun keskinäistä, kansallista ja pohjoismaista yhteistyötä. Hanke pohjaa kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelmaan, johon on kirjattu sen varmistaminen, että jokaisessa maailmanperintökohteessa on niiden maailmanperintöarvoa tukeva ja kohteen luonteeseen soveltuva opastus- tai neuvontapiste. Viime vuonna Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen rakentamiseksi kerättiin varoja noin 55 000 euroa.

Vuonna 2024 hankkeessa jatketaan Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen toteutumisen edistämistä. Varainkeruuseen palkataan siihen keskittyvä määräaikainen työntekijä, joka keskittyy erityisesti potentiaalisten lahjoittajien kontaktoimiseen ja varainkeruuviestinnän toimenpiteisiin. Varainkeruussa toteutetaan kansallinen sisältömarkkinointiin keskittyvä kampanja, jossa tavoitellaan kohdennetusti lahjoittajia monikanavaisesti. Varainkeruuta vauhdittamaan järjestetään myös varainkeruutilaisuus. Viestinnän kantavana teemana on tuoda entistä paremmin esiin Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen merkitys vastuulliselle maailmanperintökohteista huolehtimiselle. Hankkeessa päivitetään myös rakennusinvestoinnin kustannusarvio, joka määrittelee rahankeräyksen tavoitesumman ja on samalla olennainen osa rakentamisen rahoituksen hakuprosessia.

Hanke tukee Suomen maailmanperintökohteiden verkostoitumista ja siihen tuo ulottuvuutta laaja ohjausryhmänä toimiva asiantuntijaverkosto, johon kuuluu myös paikallisia oppilaitoksia. Vuonna 2024 pilotoi hanketoiminnassa tehdyn yhteistyön myötä World heritage in theory and practice -kurssi Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteisenä kurssina. Kurssilla paneudutaan maailmanperintöön ilmiönä sekä tehdään konkreettista projektityöskentelyä keskittyen Petäjäveden vanhaan kirkkoon ja Struven kolmiomittausketjun Oravivuoren pisteeseen. Vuonna 2024 Pohjoismaisen maailmanperintökohteiden yhdistyksen vuosikonferenssi järjestetään Jyväskylässä ja Petäjävedellä 2.-5.9.2024. Pohjoismainen maailmanperintökohteiden yhdistys järjestää maailmanperintökonferenssin vuosittain eri Pohjoismaissa. Konferenssi kokoaa yhteen pohjoismaisten maailmanperintökohteiden edustajat ja siihen saapuu vuosittain 150-200 osallistujaa. Konferenssin järjestäminen on mittava projekti, joka edellyttää hyvää verkostoyhteistyötä ja monipuolista konferenssivierailijoiden sekä -esiintyjien kontaktointia ja palvelemista.