Vierailukeskuksen toteutuminen Petäjäveden vanhan kirkon yhteyteen otti suuren harppauksen eteenpäin. Suomen Metsäsäätiö lahjoittaa 50000€ Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen rakentamiseksi. Lahjoitus kaksinkertaistaa keskuksen hyväksi kerätyt varat ja sen ansiosta hankkeen omarahoitusosuudesta on kerätty nyt noin kaksi kolmasosaa. Suuri kiitos Suomen metsäsäätiölle.

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen. Suomen Metsäsäätiö on näkyvä ja yhteinen metsäelinkeinon hyväksyttävyyden edistäjä. Keski-Suomen maailmanperintökeskushanke nostaa modernin puurakennuksen talonpoikaisen hirsirakentamisen mestarinäytteen rinnalle ja tukee metsä- ja puurakentamiskulttuurin säilymistä tuleville sukupolville. Maailmanperintökeskus mahdollistaa Petäjäveden vanhan kirkon ympärivuotisen säännöllisen aukiolon ja tarjoaa vierailijoiden käyttöön ajanmukaiset lämmitetyt tilat. Lisäksi kohteessa esitellään Maanmittauslaitoksen hallinnoiman läheisen maailmanperintökohteen Struven kolmiomittausketjun Oravivuoren historiaa. Maailmanperintökohteet saavat kansainvälistä tunnustusta ja mainetta ympäri maailman, mikä lisää mahdollisuuksia markkinoida puualaa ja Keski-Suomen aluetta.

Hankkeen hyväksi lahjoituksia on kerätty tähän mennessä kaikkiaan n. 94 000 euroa. Suurimmat lahjoittajat, Suomen metsäsäätiön lisäksi, ovat Petäjäveden Osuuspankki, Keskimaa, Petäjäveden yrittäjät, Keski-Suomen Maataloussäätiö, Maatilamatkailu Kumpunen, Kyläseppä ja Petäjäveden vanhan kirkon säätiön puheenjohtaja yksityishenkilönä. Keskuksen rakentaminen aloitetaan rahoituksen varmistuttua. Kiitos kaikille lahjoittaneille!

Lähde mukaan tukemaan alueen perinne- ja matkailutyötä lahjoittamalla.