Museoviraston kulttuuriperintöalan yleisavustuksella edistetään kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä kulttuuriperintöalan kehittymistä, osaamista ja kansainvälistymistä. 7500 euron avustus käytetään Petäjäveden vanhan kirkon säätiön vuotuisen perustoiminnan tukemiseen, kuten vakituisen henkilön palkkoihin. Museovirasto rahoittaa Petäjäveden vanhan kirkon säätiön Viestintähanketta 40000 eurolla vuonna 2024, jota viraston tuki Petäjäveden vanhalle kirkolle on huomattavaa. Kiitos avustuksesta!