Rakennetaan yhdessä Keski-Suomeen uusi maailmanperintökeskus

Kaksi Keski-Suomen maailmanperintökohdetta matkailun vetonaulana

Petäjävedelle suunnitellaan uutta Keski-Suomen maailmanperintökeskusta esittelemään UNESCO-kohteitamme: Petäjäveden historiallista vanhaa puukirkkoa sekä Struven kolmiomittausketjua. Maailmanperintökeskus avaa maailmanperintöaarteidemme historiaa ensimmäistä kertaa pysyvässä näyttelyssä, kasvattaa alueen vetovoimaa ja tukee Keski-Suomen matkailua. UNESCO-kohteet vetävät vuosittain puoleensa kymmeniä tuhansia matkailijoita yli 50 eri kansallisuudesta, joten Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen merkitys alueen kansainvälisen tunnettuuden ja matkailun edistämisen kannalta on merkittävä. Maailmanperintökohteet saavat kansainvälistä tunnustusta ja mainetta ympäri maailman, mikä lisää mahdollisuuksia markkinoida koko aluetta ja sen mahdollisuuksia.

Petäjäveden vanha kirkko liitettiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon vuonna 1994 skandinaavisen talonpoikaisarkkitehtuurin ja hirsirakentamisen ainutlaatuisena merkkiteoksena. Vuosina 1763–65 rakennettu Petäjäveden vanha kirkko on ollut keskeinen osa Petäjäveden alueen ihmisten elämää niin ilossa kuin surussa muun muassa häiden ja hautajaisten muodossa. Kirkossa käy vuosittain noin 14 000 vierailijaa kotimaasta ja ulkomailta. Kirkko on alkuperäiskäytössä ja kesäisin avoinna vierailijoille.

Struven kolmiomittausketju otettiin vuonna 2005 Unescon maailmanperintöluetteloon. Struven ketju edustaa tieteen ja tekniikan kulttuuriperintöä. Kolmiomittausketju ulottuu 10 valtion kautta Pohjoiselta jäämereltä Mustallemerelle. Suojeltaviksi maailmanperintökohteiksi on valittu 34 mittauspistettä, joista 6 on Suomessa. Struven ketjun Suomen pisteissä vierailee vuosittain 12 000 kävijää. Kolmiomittausketjun pisteitä hallinnoi Maanmittauslaitos.

Tule sinäkin mukaan lahjoittamalla!

Arkkitehtonisesti kiinnostava Keski-Suomen maailmanperintökeskus

Perinteisiä rakennusmenetelmiä ja -tyyliä sekä modernia suomalaista puuarkkitehtuuria yhdistelevä Keski-Suomen maailmanperintökeskus tuo maailmanperintökohteiden arvokkaan historian kaikkien vierailijoiden saataville. Uusi Keski-Suomen maailmanperintökeskus on nähtävyys jo itsessään, sillä se esittelee suomalaisen puurakentamisen ja arkkitehtuurin uusimpia tuulia.  Keski-Suomen maailmanperintökeskus vahvistaa alueen vetovoimaa matkailukohteena niin kotimaassa kuin Suomen rajojen ulkopuolella, sillä Unesco-kohteissa vierailee vuosittain kansainvälisiä vierailijoita ympäri maailman. Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen on suunnitellut puurakentamisesta tunnettu arkkitehti Mikki Ristola palkitusta AOR arkkitehdit toimistosta.

Petäjäveden vanhan kirkon säätiö suojelee vanhaa kirkkoa ja tukee matkailua

Petäjäveden vanhan kirkon säätiön tehtävänä on vanhan kirkon ja sen ympäristön säilyttäminen ja suojeleminen. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa mm. kehittämisprojektein ja pitämällä yllä asianmukaista opastustoimintaa. Säätiö ottaa toiminnassaan huomioon maailmanperintökohteelle asetetut vaatimukset ja tekee yhteistyötä asianomaisten viranomaisten kanssa.

Säätiön strategisesta toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan edustajaa säätiön jäsenorganisaatioista: puheenjohtaja Hanna Hautamäki (Keskimaa), varapuheenjohtaja Päivi Koskenranta (Petäjävesi-Seura), Laura Laitinen ja Seppo Rantapuska (Petäjäveden seurakunta), Salla Syvänen (Petäjäveden Osuuspankki), Satu Kytölehto ja Ulla Niemenmaa (Petäjäveden kunta) sekä Päivi Savolainen (Fingrid Oyj:n valtakirjalla Petäjäveden Yrittäjät). Säätiössä työskentelee yksi vakituinen työntekijä ja määräaikaisia työntekijöitä kausiluonteisesti.

Säätiö toimii keskuksen rakennuttajana ja kerää parhaillaan varoja tarkoitusta varten (rahankeräyslupa RA/2020/1404).

Hankkeen suojelija

Petäjäveden seurakunnan entinen kirkkoherra Seppo Ojala on Keski-Suomen maailmanperintökeskushankkeen paikallinen suojelija. Viimeisinä työvuosinaan ennen eläkkeelle jäämistään Ojala oli perustamassa matkailuhanketta, joka nyt suurelta osin mahdollistaa maailmanperintökeskuksen rakentumisen. Ojala oli myös mukana perustamassa Petäjäveden vanhan kirkon säätiötä 20 vuotta sitten. Ojala vetoaa maailmanperintökeskuksen rahoittamisessa yhteistyön voimaan ja kehottaa kaikkia, jotka voivat hanketta rahoittaa, osallistumaan Petäjäveden vanhalla kirkolla sukupolvia jatkuneeseen työhön.