Yleisölle avoimessa juhlaseminaarissa keskustellaan UNESCOn maailmanperintökohteeksi vuonna 1994 valitun Petäjäveden vanhan kirkon tulevaisuudesta ja asemasta yhtenä suomalaisen kulttuuriperinnön kansainvälisistä esimerkeistä. Keskisuomalaisten talonpoikien vuosina 1763–65 rakentama vanha kirkko kertoo suomalaisen kansan arjen tarinaa neljältä vuosisadalta.

Petäjäveden vanhassa kirkossa vierailee vuosittain noin 14 000 kävijää ympäri maailman.
Kirkko on tällä hetkellä avoinna kesä-elokuun lähes joka päivä, mutta talvikaudella vain ennakkovarauksella.

”UNESCO-kohteisiin liittyy maailmalla usein nykyarkkitehtonisesti korkeatasoinen vierailukeskus. Petäjäveden vanhalle kirkolle suunnitellaan myös vierailukeskusta arkkitehti Mikki Ristolan palkitulla designilla. Vierailukeskuksen myötä voitaisiin kertoa vierailijoille entistä monipuolisemmin vanhan kirkon tarina ja myös taata vierailumahdollisuus ympäri vuoden, Opastuskeskukselle haetaan nyt rahoitus- ja toimintamallia”, Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuripalveluhankkeen päällikkö Katriina Holm sanoo.

Petäjäveden vanhan kirkon toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoisvoimiin. Petäjäveden vanhan kirkon säätiö huolehtii vanhan kirkon ja sen ympäristön säilyttämisestä, kunnostamisesta, hoitamisesta ja suojelemisesta. Vuonna 2001 perustettu säätiö pitää yllä kirkon opastustoimintaa ja huolehtii maailmanperintökohteen velvoitteista.

Säätiön jäsenet ovat luottamushenkilöitä, joiden aktiivisuuteen vanhan kirkon toiminta on nojannut lähes koko maailmanperintökohteena oloajan. Kesäisin säätiö palkkaa oppaita vastaamaan suomalaisten ja kansainvälisten vieraiden opastamisesta. Petäjäveden vanha kirkko rakennuksena on Petäjäveden seurakunnan omaisuutta.

Seminaari järjestetään Petäjäveden auditorio Miilussa (Miilutie 4, 41900 Petäjävesi).

Juhlaseminaarin ohjelma:

Klo 16.00 Juhlaseminaarin avaus, kunnanjohtaja Eero Vainio ja kirkkoherra Laura Laitinen

Klo 16.05 Maailmanperintökohteet Museoviraston näkökulmasta, pääjohtaja Juhani Kostet

Klo 16.35 Maailmanperintökohde Petäjäveden vanha kirkko Kirkkohallituksen näkökulmasta, yliarkkitehti Kristiina Koskiaho

Klo 16.50 Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuripalveluhanke, hankepäällikkö Katriina Holm

Klo 17.00 Opastuskeskus 2021, Petäjäveden vanhan kirkon säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Hautamäki ja arkkitehti Mikki Ristola

KLo 17.30 Keskustelua, juontajana Katriina Holm25

Klo 17.55 Päätössanat, Hanna Hautamäki

Klo 18.00 Kahvitarjoilu

Seminaarin järjestävät Petäjäveden kunta, seurakunta, vanhan kirkon säätiö ja matkailu- ja kulttuuripalveluhanke.

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn maailmanperintösopimuksella pyritään suojelemaan kansainvälisellä yhteistyöllä kohteita, joilla on erityinen merkitys ihmiskunnan kulttuuri- ja luonnonperinnön säilymiselle. Maailmanperintösopimus on UNESCOn vuonna 1972 hyväksymä kansainvälinen yleissopimus, jonka Suomi ratifioi vuonna 1987.

Lisätietoja:
Katriina Holm
hankepäällikkö
Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuripalveluhanke
katriina.holm@petajavesi.fi
+ 358 40 480 6396

Juhlavuottaan viettävä Petäjäveden vanha kirkko liitettiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon 25 vuotta sitten vuonna 1994 skandinaavisen talonpoikaisarkkitehtuurin ja hirsirakentamisen ainutlaatuisena merkkiteoksena. Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta ja maailmassa niitä on 1121. Vuosina 1763–65 rakennetussa Petäjäveden vanhassa kirkossa käy vuosittain noin 14 000 vierailijaa ympäri maailman. Kirkko on yhä alkuperäiskäytössä ja kesäisin avoinna vierailijoille lähes joka päivä klo 10–18. Lue lisää www.petajavedenvanhakirkko.fi