Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Unescon maailmanperintökohde Petäjäveden vanhan kirkon toiminnan kehitykseen 85 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kulttuurimatkailun kehittämiseen erityisavustuksia vuonna 2021 yhteensä lähes kolme miljoonaa euroa.

Petäjävedellä on hahmoteltu vierailukeskuksen rakentamista miltei kymmenen vuoden ajan. Keski-Suomen maailmanperintökeskukselle on olemassa arkkitehti Mikki Ristolan tekemä suunnitelma ja nyt saatu avustus käytetään Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen yhteyteen rakennettavien ympärivuotisten kulttuurimatkailupalveluiden kehittämisestä ja organisoinnista vastaavan henkilön sekä tarvittavien asiantuntijoiden palkkaukseen.

Petäjävedelle suunniteltu Keski-Suomen maailmanperintökeskus esittelee molempia alueen Unescon maailmanperintökohteita: Petäjäveden historiallista vanhaa puukirkkoa, joka on ollut 1700-luvulta lähtien keskeinen osa Petäjäveden alueen elämää, sekä Struven kolmiomittausketjua, jättimäistä mittanauhaa ja oman aikansa GPS:ää, jonka avulla varmistettiin maapallon muoto ja koko 1800-luvulla. Keski-Suomen maailmanperintökeskus avaa ainutlaatuisten Unesco-kohteidemme historiaa ensimmäistä kertaa pysyvässä ympärivuotisessa näyttelyssä ja varmistaa, että jälkipolvetkin saavat tutustua näihin Keski-Suomen aarteisiin.

Hankkeen projektijohdon rahoituksella varmistetaan ympärivuotisen konseptin toteutuminen kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on myös keskisuomalaisten maailmanperintökohteiden yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Hankkeessa selkiytetään Petäjäveden vanhan kirkon matkailupalveluita ympärivuotisena kokonaisuutena. Ympärivuotinen aukiolo mahdollistaa mm. kävijämäärän kasvun. Hanke lisää Unescon maailmanperintökohteiden Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun kiinnostavuutta ja vahvistaa keskisuomalaisten maailmanperintökohteiden asemaa maailmalla. Samalla se lisää yleisesti maailmanperintökohteiden kiinnostavuutta ja vahvistaa eri kohteiden yhteistyötä.

Lahjoituskampanja Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen rakentamiseksi

Petäjäveden vanhan kirkon säätiö on aloittanut keväällä 2021 rahankeruukampanjan Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen rakentamiseksi. Yksityistä rahoitusta kerätään lahjoitusten avulla, joita tarvitaan keskuksen 25 %:n omarahoitusosuuden kokoamiseksi. Rahankeruuta varten säätiöllä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Lahjoituksen voi käydä tekemässä Petäjäveden vanhan kirkon verkkosivuilla www.petajavedenvanhakirkko.fi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä avustuksista voi lukea lisää ministeriön sivuilta täältä: https://minedu.fi/documents/1410845/3875902/2021+Kulttuurimatkailu+my%C3%B6nn%C3%B6t+www.pdf/03d838a1-3125-067b-2697-d44ed8b832fa/2021+Kulttuurimatkailu+my%C3%B6nn%C3%B6t+www.pdf?t=1624431289906

Lisätietoja:

Hanna Hautamäki
puheenjohtaja
Petäjäveden vanhan kirkon säätiö
050 414 7275

Petäjäveden vanha kirkko liitettiin Unescon maailmanperintöluetteloon 26 vuotta sitten vuonna 1994 skandinaavisen talonpoikaisarkkitehtuurin ja hirsirakentamisen ainutlaatuisena merkkiteoksena. Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta, ja maailmassa niitä on 1121. Vuosina 1763–65 rakennetussa Petäjäveden vanhassa kirkossa käy vuosittain noin 14 000 vierailijaa ympäri maailman. Kirkko on yhä alkuperäiskäytössä ja kesäisin avoinna vierailijoille lähes joka päivä klo 10–18. Tänä vuonna aukioloaikoihin vaikuttaa koronapandemia. Lue lisää www.petajavedenvanhakirkko.fi.

Petäjäveden vanhan kirkon säätiö perustettiin vuonna 2001 huolehtimaan Petäjäveden seurakunnan omistuksessa olevan vanhan kirkon ja sen ympäristön säilyttämisestä, kunnostamisesta, hoitamisesta ja suojelemisesta. Säätiö vastaa vanhan kirkon maailmanperintöyhteistyöstä, markkinoinnista ja opastustoiminnasta. Säätiön perustajajäseniä ovat Osuuskauppa Keskimaa, Fingrid Oyj, Petäjäveden kunta ja seurakunta, Petäjäveden Osuuspankki ja Petäjävesi-seura. Säätiö rahoittaa toimintansa pääosin pääsymaksuilla ja myymällä matkamuistoja.

Struven kolmiomittausketju otettiin vuonna 2005 Unescon maailmanperintöluetteloon. Struve ketju edustaa tieteen ja tekniikan kulttuuriperintöä ja tarkoittaa kolmiomittausketjua Pohjoisen jäämeren ja Mustanmeren välillä. Sillä selvitettiin maapallon muotoa ja kokoa 1800-luvulla. Suojeltaviksi maailmanperintöpisteiksi on valittu 34 mittauspistettä, joista kuusi sijaitsee Suomen alueella. Ketjun mittauspisteet sijaitsevat kymmenessä maassa, jotka ovat Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä, Ukraina ja Moldova. Mittauspisteet ovat historiallisesti tärkeitä, mutta myös erinomaisia näköalapaikkoja.

Maanmittauslaitos on yli 200-vuotias valtion virasto. Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksia, esimerkiksi lohkomisia ja tilusjärjestelyjä sekä tuottaa kartta-aineistoja ja edistää niiden käyttöä. Tehtäviin kuuluvat myös paikkatiedon tutkimus ja soveltaminen. Maanmittauslaitos turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän ylläpitämällä kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja rekistereissään sekä huolehtimalla omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä. Maanmittauslaitoksella on toimipaikkoja 36 paikkakunnalla ympäri Suomen, Maarianhaminasta Ivaloon. Työntekijöitä on yhteensä noin 1650.