Petäjävedelle Unescon maailmanperintökohteen yhteyteen aiotaan rakentaa Keski-Suomen maailmanperintökeskus, joka esittelee kahta Keski-Suomen maailmanperintökohdetta: Petäjäveden vanhaa kirkkoa, joka on ollut 1700-luvulta lähtien keskeinen osa Petäjäveden alueen elämää, sekä Struven kolmiomittausketjua, jättimäistä mittanauhaa ja oman aikansa GPS:ää, jonka avulla varmistettiin maapallon muoto ja koko 1800-luvulla.

Keski-Suomen maailmanperintökeskus avaa ainutlaatuisten Unesco-kohteidemme historiaa ensimmäistä kertaa saman katon alla pysyvässä ympärivuotisessa näyttelyssä ja varmistaa, että jälkipolvetkin saavat tutustua näihin Keski-Suomen aarteisiin. Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen on suunnitellut puurakentamisesta tunnettu, palkittu arkkitehti Mikki Ristola AOR Arkkitehdit -toimistosta.

Tänä kesänä Keski-Suomen maailmanperintökeskusta pilotoidaan Petäjävedellä kesä-elokuussa tilapäisellä rakennuksella, jonka avulla konseptia päästään testaamaan käytännössä. Lisäksi pilottihankkeella halutaan tukea Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta, kehittää kohteista jaettavan maailmanperintötiedon saatavuutta ja vahvistaa keskisuomalaisten maailmanperintökohteiden yhteistyötä. Pilotoinnin aikana keräämme kävijäkokemuksia yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa, joita hyödynnetään lopullisen ratkaisun suunnittelussa. Pilotin näyttely on suunniteltu yhdessä graafikko Anne Kalliolan kanssa.

Pilotti valmistuu juhannukseen mennessä ja odotamme innolla ensimmäisiä vierailijoita!

Pilottiprojektissa ovat mukana Museovirasto, Maanmittauslaitos, Petäjäveden kunta, Petäjäveden seurakunta, Petäjäveden vanhan kirkon säätiö ja kirkkohallitus.

Kuva: AOR Arkkitehdit Oy

 

Rakennetaan yhdessä Keski-Suomeen maailmanperintökeskus

Pilotoinnilla pyritään samalla saamaan huomiota rakennushankkeelle, sillä Petäjäveden vanhan kirkon säätiö on aloittanut lahjoitusten keräämisen Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen rakentamiseksi. Lahjoituksia tarvitaan keskuksen omarahoitusosuuden kokoamiseksi.

Tule sinäkin mukaan rakentamaan Keski-Suomeen uusi maailmanperintökeskus! Lue lisää ja tee lahjoitus: https://petajavesioldchurch.fi/keski-suomen-maailmanperintokeskus/.

Tervetuloa Petäjävedelle tutustumaan Keski-Suomen Unesco-kohteisiin ja maailmanperintökeskuksen pilottiin!

 

Lisätietoja:

Petäjäveden vanhan kirkon oppaat

opas@petajavesi.fi

040 481 7135

 

Petäjäveden vanha kirkko liitettiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon vuonna 1994 skandinaavisen talonpoikaisarkkitehtuurin ja hirsirakentamisen ainutlaatuisena merkkiteoksena. Vuosina 1763–65 rakennetussa Petäjäveden vanhassa kirkossa käy vuosittain noin 14 000 vierailijaa kotimaasta ja ulkomailta. Kirkko on alkuperäiskäytössä ja kesäisin avoinna vierailijoille. Kirkon opastustoiminnasta ja maailmanperintöyhteistyöstä vastaa Petäjäveden vanhan kirkon säätiö. www.petajavedenvanhakirkko.fi

Struven kolmiomittausketju otettiin vuonna 2005 Unescon maailmanperintöluetteloon. Struven ketju edustaa tieteen ja tekniikan kulttuuriperintöä. Kolmiomittausketju ulottuu 10 valtion kautta Pohjoiselta Jäämereltä Mustallemerelle. Suojeltaviksi maailmanperintökohteiksi on valittu 34 mittauspistettä, joista 6 on Suomessa. Ketjun muut mittauspisteet sijaitsevat Norjassa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Moldovassa. Struven ketjun Suomen pisteissä vierailee vuosittain 12 000 kävijää. Kolmiomittausketjun pisteitä hallinnoi Maanmittauslaitos. www.maanmittauslaitos.fi/struvenketju