Petäjäveden vanhan kirkon sisäänpääsymaksut käytetään maailmanperintökohteen ylläpitoon ja opastoimintaan, joista vastaa voittoa tavoittelematon Petäjäveden vanhan kirkon säätiö. Säätiö huolehtii vanhasta kirkosta ja sen ympäristöstä, ylläpitää kirkon opastustoimintaa ja vastaa maailmanperintökohteen velvoitteista. Säätiön palkkaamat oppaat pitävät vanhaa kirkkoa avoinna koko kesän joka päivä klo 10-18.

Kirkkoon on pääsymaksu, jotta kirkkoa voidaan pitää yleisölle avoinna. Säätiön aktiivinen toiminta takaa sen, että vanha kirkko säilyy ja kehittyy ajan mukana.

”Suomessa pääsymaksu kirkkoon saattaa yllättää, mutta muualla Euroopassa ne ovat varsin tavallisia. Monissa historiallisissa, uskonnollisissakin kohteissa pääsymaksu on keino vastata kasvaneiden kävijämäärien mukanaan tuomiin haasteisiin. Kirkollisissa tilaisuuksissa, kuten jumalanpalveluksissa, pääsymaksua ei peritä. Vanha kirkko ei ole julkinen tiekirkko, johon on vapaa pääsy. Säätiö on pieni ja elää pääsymaksuilla kädestä suuhun,” sanoo Petäjäveden vanhan kirkon säätiön puheenjohtaja Hanna Hautamäki.

Vuonna 2001 perustettuun Petäjäveden vanhan kirkon säätiöön kuuluvat Petäjäveden seurakunta, Petäjäveden kunta, Fingrid Oyj (jota edustavat Petäjäveden Yrittäjät), Petäjäveden Osuuspankki ja Keskimaa. Petäjäveden vanha kirkko rakennuksena on Petäjäveden seurakunnan omaisuutta.

Pääsymaksut eivät riitä kattamaan kaikkia maailmanperintökohteen ylläpitokuluja

Petäjäveden vanha kirkko on suojeltu UNESCOn maailmanperintöluetteloon kuuluva kulttuuriperintö- ja museokohde, mistä aiheutuvat kulut katetaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi vanhan kirkon pääsymaksuilla sekä haetuilla avustuksilla. UNESCO velvoittaa laatimaan ja noudattamaan tarkkaa suojelu- ja hoitosuunnitelmaa. Pääsymaksut eivät kuitenkaan riitä kaikkiin maailmanperintökohteen kuluihin.

Säännölliseen vanhan kirkon kunnossapitoon kuuluu esimerkiksi katon vedenpitävyydestä huolehtiminen ja vanhojen rakenteiden kulumisen ehkäiseminen. Kirkon esineistön konservointiin ja mahdollisiin rakenteellisiin suojatoimiin myös varaudutaan. Kirkon paloturvallisuuteen ja hälytysjärjestelmiin investoidaan, jotta ne pysyvät ajan tasalla. Myös kirkon esteettömyyttä pyritään parantamaan, jotta kuka tahansa voisi turvallisesti päästä tutustumaan kirkkoon.

Vanhan kirkon yhteyteen on myös suunnitteilla vierailukeskus eli Keski-Suomen maailmanperintöinfo, jotta kirkon aukioloaikoja voitaisiin laajentaa myös talvikaudelle.

Laadukas opastus tavoitteena

Koska UNESCO on Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö, UNESCO-kohteissa kehitetään jatkuvasti yleisö- ja opastustoimintaa kulttuuriperintökasvatuksen velvoitteen toteutumiseksi. Pääsylipun hintaan sisältyy siis myös opastettu kierros kirkon historiasta oppaan johdolla.

Konkreettinen esimerkki opastoiminnan kehittämisestä ovat teemaopastukset, joita on järjestetty ensimmäistä kertaa kesällä 2020. Päivittäisten perusopastusten lisäksi vanhalla kirkolla järjestetään viikoittain kirkon arkkitehtuuriin ja taiteeseen sekä kirkon hautausmaahan keskittyviä teemaopastuksia, sekä Petäjäveden uudella kirkolla Keltaisen kirkon tarina -teemaopastuksia.

Petäjäveden vanhan kirkon pääsymaksut ovat 7€ aikuiselta ja 5€ eläkeläiseltä, opiskelijalta, työttömältä sekä varusmieheltä. Alle 16-vuotiaat pääsevät sisään ilmaiseksi. Yli 10 hengen ryhmälippu on 5€/hlö.

Lippuja kirkkoon ja eri opastuksille voi ostaa etukäteen verkkokaupasta osoitteesta http://www.petajavedenvanhakirkko.fi tai paikan päältä vanhan kirkon lipunmyynnistä.

 

Lisätietoja:

Petäjäveden vanhan kirkon oppaat

opas@petajavesi.fi

040 582 2461

WhatsApp  040 582 2461

 

tai

 

Katriina Holm

hankepäällikkö

katriina.holm@petajavesi.fi

+ 358 40 480 6396

 

Petäjäveden vanha kirkko liitettiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon 26 vuotta sitten vuonna 1994 skandinaavisen talonpoikaisarkkitehtuurin ja hirsirakentamisen ainutlaatuisena merkkiteoksena. Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta, ja maailmassa niitä on 1121. Vuosina 1763–65 rakennetussa Petäjäveden vanhassa kirkossa käy vuosittain noin 14 000 vierailijaa ympäri maailman. Kirkko on yhä alkuperäiskäytössä ja kesäisin avoinna vierailijoille lähes joka päivä klo 10–18. Lue lisää www.petajavedenvanhakirkko.fi