Petäjäveden vanhan kirkon tulevaisuutta pohditaan Petäjäveden Miilussa  (Miilutie 4, 41900 Petäjävesi) 27.10.2020 klo 17.30-20. Seuraa tilaisuutta Petäjäveden seurakunnan YouTube-kanavalta täältä!

Lähetä kysymyksesi tai kommenttisi tilaisuuteen tekstiviestitse kirkkoherra Laura Laitisen numeroon 040 526 2107.

Tilaisuuden järjestää Petäjäveden vanhan kirkon hoitokunta, joka työstää parhaillaan uutta viisivuotista hoito- ja käyttösuunnitelmaa vanhalle kirkolle. Päivitetty Petäjäveden vanhan kirkon hoito- ja käyttösuunnitelma valmistuu vuoden vaihteessa. Hoitosuunnitelmassa määritellään, miten maailmanperintökohdetta käytetään, suojellaan ja kehitetään seuraavan viiden vuoden aikana.

Unesco edellyttää kaikilta maailmanperintökohteilta hoitosuunnitelmaa. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on osoittaa, miten maailmanperintökohteen erityiset yleismaailmalliset arvot (OUV) säilytetään tehokkaasti nykyisille ja tuleville sukupolville. Maailmanperintökohteilla on useita erityisiä arvoja, joita hoitosuunnitelmassa eritellään ja määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden avulla myös konkretisoidaan.

Petäjäveden vanha kirkko on ollut Unescon maailmanperintökohteena vuodesta 1994 alkaen. Kirkkorakennuksen omistaa Petäjäveden seurakunta. Opastoiminnasta, maailmanperintöyhteistyöstä ja markkinoinnista vastaa vuonna 2001 perustettu Petäjäveden Vanhan kirkon säätiö, joka huolehtii vanhan kirkon ja sen ympäristön säilyttämisestä, kunnostamisesta, hoitamisesta ja suojelemisesta. Säätiön perustajajäseniä ovat Osuuskauppa Keskimaa, Fingrid Oyj, Petäjäveden kunta ja seurakunta, Petäjäveden Osuuspankki ja Petäjävesi-seura. Säätiö rahoittaa toimintansa pääosin pääsymaksuilla ja myymällä matkamuistoja.

Petäjäveden vanhan kirkon hoidon koordinoinnista ja valvomisesta vastaa vuonna 2006 perustettu Vanhan kirkon hoitokunta. Se kokoontuu kahdesti vuodessa, ja sen tehtävänä on hyväksyä ja vahvistaa vuosittaiset työt sekä valvoa niiden toteutumista. Hoitokuntaan kuuluu paikallisia edustajia niin Petäjäveden seurakunnasta, kunnasta, vanhan kirkon säätiöstä, paikallisista yrittäjistä kuin matkailuyrittäjistäkin, sekä erilaisia asiantuntijatahoja kuten Museovirasto, Keski-Suomen Museo ja Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

Lisätietoja:

Katriina Holm
hankepäällikkö
Unescon maailmanperintökohde Petäjäveden vanha kirkko
katriina.holm(at)petajavesi.fi
+ 358 40 480 6396

Petäjäveden vanha kirkko liitettiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon 26 vuotta sitten vuonna 1994 skandinaavisen talonpoikaisarkkitehtuurin ja hirsirakentamisen ainutlaatuisena merkkiteoksena. Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta, ja maailmassa niitä on 1121. Vuosina 1763–65 rakennetussa Petäjäveden vanhassa kirkossa käy vuosittain noin 14 000 vierailijaa ympäri maailman. Kirkko on yhä alkuperäiskäytössä ja kesäisin avoinna vierailijoille lähes joka päivä klo 10–18. Lue lisää www.petajavedenvanhakirkko.fi