Unescon maailmanperintökohteeseen Petäjävedelle suunnitellaan maailmanperintökeskusta. Keskuksessa esitellään kahta keskisuomalaista maailmanperintökohdetta, jotka ovat Petäjäveden vanha kirkko ja Struven ketju. Struven ketjun mittauspiste sijaitsee Korpilahden Oravivuorella.

Struven kolmiomittausketjusta vastaava Maanmittauslaitos on mukana hankkeessa. Keski-Suomen maailmanperintökeskus on Struven ketjun kannalta merkittävä.

– Struven ketjun kuusi suomalaista mittauspistettä saavat ensimmäistä kertaa paikan, jossa tämä tieteellis-tekninen maailmanperintökohde on jatkuvasti esillä, maailmanperintökoordinaattori Pirkko Yliselä kertoo.

Ensi kesänä pilotoidaan digitaalista maailmanperintökohteiden opastussuunnitelmaa ja näyttelyä. Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen pilotoinnilla halutaan tukea Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven ketjun kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta, kehittää kohteista jaettavan maailmanperintötiedon saatavuutta ja vahvistaa keskisuomalaisten maailmanperintökohteiden yhteistyötä.

– Maanmittauslaitos on sitoutunut yhteistyöhön ja antaa projektille sen tarvitsemat resurssit, Yliselä jatkaa.

Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2022

Museovirasto on myöntänyt hankkeelle 45 000 euroa vuodelle 2021. Pilottiprojektia rahoittavat Museoviraston lisäksi Maanmittauslaitos, Petäjäveden kunta, seurakunta ja vanhan kirkon säätiö. Lisäksi Kirkkohallitukselta haetaan pilotoinnille tukea.

Petäjäveden vanhan kirkon säätiö on edistänyt määrätietoisesti Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen toteutumista. Säätiö odottaa parhaillaan Kirkkohallituksen hyväksyntää säätiön ja Petäjäveden seurakunnan sopimukselle, jossa seurakunta myy säätiölle tontin maailmanperintökeskuksen rakentamista varten.

Rakennukselle on olemassa arkkitehti Mikki Ristolan laatima suunnitelma toteutuksesta ja rakentamisen kustannusarviosta. Keski-Suomen maailmanperintökeskusprojektin vetäjänä toimii Katriina Holm.

– Vuonna 2021 säätiö aloittaa rahankeräyksen Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen omarahoitusosuuden kokoamiseksi. Lisäksi haemme ELY-keskukselta tukea investoinnin toteuttamiseen, Petäjäveden vanhan kirkon säätiön puheenjohtaja Hanna Hautamäki sanoo.

Suunnitelman mukaan Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen rakentaminen aloitetaan vuoden 2022 aikana ja rakennus valmistuu 2023. Sisätiloja suunnitellaan parhaillaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Suunnitelmasta vastaa AOR Arkkitehdit Oy.

Lisätietoja

Unescon maailmanperintökohde Petäjäveden vanha kirkko:

Hankepäällikkö Katriina Holm, 040 480 6396, katriina.holm@petajavesi.fi

Unescon maailmanperintökohde Struven ketju:

Maailmanperintökoordinaattori Pirkko Yliselä, 040 504 3684, pirkko.ylisela@maanmittauslaitos.fi

 

Petäjäveden vanha kirkko liitettiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon vuonna 1994 skandinaavisen talonpoikaisarkkitehtuurin ja hirsirakentamisen ainutlaatuisena merkkiteoksena. Vuosina 1763–65 rakennetussa Petäjäveden vanhassa kirkossa käy vuosittain noin 14 000 vierailijaa kotimaasta ja ulkomailta. Kirkko on alkuperäiskäytössä ja kesäisin avoinna vierailijoille. Kirkon opastustoiminnasta ja maailmanperintöyhteistyöstä vastaa Petäjäveden vanhan kirkon säätiö. www.petajavedenvanhakirkko.fi

Struven kolmiomittausketju otettiin vuonna 2005 Unescon maailmanperintöluetteloon. Struven ketju edustaa tieteen ja tekniikan kulttuuriperintöä. Kolmiomittausketju ulottuu 10 valtion kautta Pohjoiselta Jäämereltä Mustallemerelle. Suojeltaviksi maailmanperintökohteiksi on valittu 34 mittauspistettä, joista 6 on Suomessa. Ketjun muut mittauspisteet sijaitsevat Norjassa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Moldovassa. Struven ketjun Suomen pisteissä vierailee vuosittain 12 000 kävijää. Kolmiomittausketjun pisteitä hallinnoi Maanmittauslaitos. www.maanmittauslaitos.fi/struvenketju