UNESCO:n maailmanperintökohteeksi vuonna 1994 valitun Petäjäveden vanhan kirkon toimintaa kehitetään vuonna 2020 valtion tuella. Museovirasto on myöntänyt vanhan kirkon vierailukokemukseen panostavalle matkailu- ja kulttuuripalveluhankkeelle 35 000 euroa. Petäjäveden vanhan kirkon vuoden 2020 suurimpana kehittämistavoitteena on edistää ympärivuotisen vierailumahdollisuuden luomista maailmanperintökohteeseen.

Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuripalveluhanke on keväällä 2018 käynnistynyt Museoviraston, Kirkkohallituksen, Petäjäveden kunnan, seurakunnan ja vanhan kirkon säätiön rahoittama hanke, joka kestää kevääseen 2021 asti. Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja edistää kestävää matkailua Petäjäveden vanhan kirkon ympäristössä ja yleisemminkin Petäjäveden alueella. Hankkeen vetäjänä toimii Katriina Holm.

”Ennen hanketta Petäjäveden vanhan kirkon toiminnan kehittämiseen ei ole ollut resursseja ja UNESCO-kirkon toimintaa on pyöritetty pitkälti vapaaehtoisvoimin”, Petäjäveden vanhan kirkon säätiön puheenjohtaja Hanna Hautamäki sanoo.

Petäjäveden vanhan kirkon toimintaa on kehitetty kirkolla ja verkossa monella tavalla. Opastoimintaa ja matkamuistojen esillepanoa on päivitetty. Vanha kirkko on saanut myös uuden graafisen ilmeen, uudet verkkosivut ja verkkokaupan. Jyväskylän yliopiston kanssa tänä syksynä yhteistyössä järjestetyllä kurssilla yliopisto-opiskelijat kehittivät vanhan kirkon vierailukokemusta ja näitä tuloksia pyritään tuomaan jo ensi kesäksi UNESCO-vieraiden koettaviksi.

”UNESCO:n maailmanperintökohteet ovat suuren kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Tällä hetkellä Petäjäveden vanha kirkko on avoinna vain kesäisin, vaikka vierailuhalukkuutta olisi ympäri vuoden. Kaikki maailmanperintökohteet eivät tällä hetkellä kuuluu säännöllisen vuosittaisen valtion avustuksen piiriin kuten esimerkiksi museot, joten vuosittain haettavat avustukset ovat toiminnan kehittämisen edellytys”, hankepäällikkö Katriina Holm sanoo.

Museovirasto myönsi tänä vuonna yhteensä 75 500 euroa maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, joihin Petäjäveden hankekin kuuluu. Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen ja Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteishankkeelle myönnettiin summasta 34 000 euroa. Petäjäveden vanhan kirkon opastuksista, markkinoinnista ja maailmanperintöyhteistyöstä vastaava Petäjäveden vanhan kirkon säätiö kuuluu yhdistyksen perustajajäseniin. Katriina Holm toimii maailmanperintökohteiden yhdistyksen varapuheenjohtajana.

Lisätietoja:

Katriina Holm
hankepäällikkö
Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuripalveluhanke
katriina.holm@petajavesi.fi
+ 358 40 480 6396

Juhlavuottaan viettävä Petäjäveden vanha kirkko liitettiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon 25 vuotta sitten vuonna 1994 skandinaavisen talonpoikaisarkkitehtuurin ja hirsirakentamisen ainutlaatuisena merkkiteoksena. Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta, ja maailmassa niitä on 1121. Vuosina 1763–65 rakennetussa Petäjäveden vanhassa kirkossa käy vuosittain noin 14 000 vierailijaa ympäri maailman. Kirkko on yhä alkuperäiskäytössä ja kesäisin avoinna vierailijoille lähes joka päivä klo 10–18. Lue lisää www.petajavedenvanhakirkko.fi.