Unescon maailmanperintökohde Petäjäveden vanhan kirkon toiminnan kehitykseen on myönnetty 30 000 euroa vuodelle 2020. Avustus käytetään maailmanperintökohde Struven kolmiomittausketjun kanssa yhteistyössä suunniteltavaan Keski-Suomen maailmanperintöinfoon sekä digitaaliseen opastuskonseptointiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kulttuurimatkailun kehittämiseen erityisavustuksia yhteensä 1 000 000 euroa.

Petäjävedellä on hahmoteltu vierailukeskuksen rakentamista miltei kymmenen vuoden ajan. Vierailukeskusrakennukselle on olemassa arkkitehti Mikki Ristolan tekemä suunnitelma ja nyt saadulla avustuksella palkataan näyttelyarkkitehti suunnittelemaan vierailukeskuksen näyttelytiloja ja toiminnallisuuksia.

Vierailukeskuksen eli Keski-Suomen maailmanperintöinfon sisätiloissa on tarkoitus jakaa tietoa ja esitellä sekä Petäjäveden vanhaa kirkkoa että Struven ketjua.

”Vierailukeskusasiasta on käyty lukuisia keskusteluja, joissa syntyi ajatus Keski-Suomen maailmanperintöinfosta. Petäjäveden vanhan kirkon pihamaalle suunniteltu Keski-Suomen maailmanperintöinfo antaa mahdollisuuden kertoa, miksi maailmanperintöä pitää vaalia ja mitä keskisuomalainen maailmanperintö kertoo meistä ”, Petäjäveden vanhan kirkon säätiön puheenjohtaja Hanna Hautamäki sanoo.

Maailmanperintökohde Struven ketjusta Suomessa vastaa Maanmittauslaitos. Jyväskylän Korpilahdella sijaitsee yksi ketjun kuudesta Suomen pisteestä – Oravivuori.

”Struven kolmiomittausketju oli oman aikansa GPS ja se ulottuu Pohjoiselta jäämereltä Mustallemerelle saakka. Keski-Suomen maailmanperintöinfo on ajatuksena kiinnostava ja toivomme, että siitä tulee uusi paikka kertoa maailmanperinnön ystäville myös Struven ketjun tarinaa,” Maanmittauslaitoksen viestintäjohtaja Pirkko Yliselä sanoo.

Digitaalinen opastuskonsepti Petäjävedelle

Unesco-kirkolla käy vierailijoita vuosittain ympäri maailman, erityisesti Keski-Euroopasta.

”Perinteisten liveopastusten rinnalle suunnitellaan digitaalisia opastusvaihtoehtoja eri kielillä. Pieni säätiömme nojaa kaikessa kehitystoiminnassa saatuihin avustuksiin, joten olemme erittäin iloisia ministeriön tarjoamasta mahdollisuudesta laajentaa opastusmahdollisuuksia maailmanperintökohteessa”, Hanna Hautamäki kertoo.

Petäjäveden vanhan kirkon toimintaa on tänä vuonna tuettu myös Museovirastosta, joka myönsi vuoden 2019 lopulla vanhan kirkon vierailukokemukseen panostavalle matkailu- ja kulttuuripalveluhankkeelle 35 000 euroa. Kolmivuotisen vuonna 2018 alkaneen hankkeen päätavoitteena on kehittää ja edistää kestävää matkailua Petäjäveden vanhan kirkon ympäristössä ja yleisemminkin Petäjäveden alueella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä avustuksista voi lukea lisää ministeriön sivuilta täältä: https://minedu.fi/documents/1410845/3875902/2020+kulttuurimatkailu.pdf/a4dc4b04-8f25-7431-22a9-bd9735c19f0d/2020+kulttuurimatkailu.pdf

Lisätietoja:

Katriina Holm
hankepäällikkö
Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuripalveluhanke
katriina.holm(at)petajavesi.fi
+ 358 40 480 6396

Pirkko Yliselä
viestintäjohtaja
Maanmittauslaitos
pirkko.ylisela(at)maanmittauslaitos.fi

Hanna Hautamäki
puheenjohtaja
Petäjäveden vanhan kirkon säätiö
hanna.hautamaki23(at)gmail.com

Petäjäveden vanha kirkko liitettiin Unescon maailmanperintöluetteloon 26 vuotta sitten vuonna 1994 skandinaavisen talonpoikaisarkkitehtuurin ja hirsirakentamisen ainutlaatuisena merkkiteoksena. Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta, ja maailmassa niitä on 1121. Vuosina 1763–65 rakennetussa Petäjäveden vanhassa kirkossa käy vuosittain noin 14 000 vierailijaa ympäri maailman. Kirkko on yhä alkuperäiskäytössä ja kesäisin avoinna vierailijoille lähes joka päivä klo 10–18. Tänä vuonna aukioloaikoihin vaikuttaa koronapandemia. Lue lisää www.petajavedenvanhakirkko.fi.

Petäjäveden vanhan kirkon säätiö perustettiin vuonna 2001 huolehtimaan Petäjäveden seurakunnan omistuksessa olevan vanhan kirkon ja sen ympäristön säilyttämisestä, kunnostamisesta, hoitamisesta ja suojelemisesta. Säätiö vastaa vanhan kirkon maailmanperintöyhteistyöstä, markkinoinnista ja opastustoiminnasta. Säätiön perustajajäseniä ovat Osuuskauppa Keskimaa, Fingrid Oyj, Petäjäveden kunta ja seurakunta, Petäjäveden Osuuspankki ja Petäjävesi-seura. Säätiö rahoittaa toimintansa pääosin pääsymaksuilla ja myymällä matkamuistoja.

Struven kolmiomittausketju otettiin vuonna 2005 Unescon maailmanperintöluetteloon. Struve ketju edustaa tieteen ja tekniikan kulttuuriperintöä ja tarkoittaa kolmiomittausketjua Pohjoisen jäämeren ja Mustanmeren välillä. Sillä selvitettiin maapallon muotoa ja kokoa 1800-luvulla. Suojeltaviksi maailmanperintöpisteiksi on valittu 34 mittauspistettä, joista kuusi sijaitsee Suomen alueella. Ketjun mittauspisteet sijaitsevat kymmenessä maassa, jotka ovat Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä, Ukraina ja Moldova. Mittauspisteet ovat historiallisesti tärkeitä, mutta myös erinomaisia näköalapaikkoja.

Maanmittauslaitos on yli 200-vuotias valtion virasto. Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksia, esimerkiksi lohkomisia ja tilusjärjestelyjä sekä tuottaa kartta-aineistoja ja edistää niiden käyttöä. Tehtäviin kuuluvat myös paikkatiedon tutkimus ja soveltaminen. Maanmittauslaitos turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän ylläpitämällä kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja rekistereissään sekä huolehtimalla omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä. Maanmittauslaitoksella on toimipaikkoja 36 paikkakunnalla ympäri Suomen, Maarianhaminasta Ivaloon. Työntekijöitä on yhteensä noin 1650.