Päivitetty Petäjäveden vanhan kirkon hoito- ja käyttösuunnitelma valmistuu vuoden vaihteessa. Hoitosuunnitelmassa määritellään, miten maailmanperintökohdetta käytetään, suojellaan ja kehitetään seuraavan viiden vuoden aikana. Nyt Petäjäveden vanhan kirkon tulevaisuutta pohtimaan kutsutaan kaikki kirkon omakseen kokevat. Vastaa kyselyyn täällä! 

Unesco edellyttää kaikilta maailmanperintökohteilta hoitosuunnitelmaa. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on osoittaa, miten maailmanperintökohteen erityiset yleismaailmalliset arvot (OUV) säilytetään tehokkaasti nykyisille ja tuleville sukupolville. Maailmanperintökohteilla on useita erityisiä arvoja, joita hoitosuunnitelmassa eritellään ja määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden avulla myös konkretisoidaan.

– Hoito- ja käyttösuunnitelma, jota voidaan kutsua tuttavallisemmin myös vaikka hoitokirjaksi tai hoito-ohjeeksi, on tarkoitettu työrukkaseksi kaikille vanhan kirkon kanssa tekemisissä oleville, hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyöstä vastaava arkkitehti Ulla Rahola kuvailee Petäjävesi-lehdelle (nro39/2020).

– Sen suurin anti – jos siinä onnistumme – on kiteyttää, mitkä ovat ne Petäjäveden vanhan kirkon olennaiset ominaispiirteet, joita vaalimme, selkiyttää huolenpitoa kirkosta ja ennen kaikkea löytää resurssit sen hoitamiseen, Rahola toteaa.

Petäjäveden vanhan kirkon merkittävin valintaperuste maailmanperintölistalle pääsemisessä oli sen rakennustaiteellinen arvo, johon liittyy Euroopan kirkkoarkkitehtuurin tyylipiirteiden soveltaminen taidokkaasti paikallisten rakentajien hallitsemaan lamasalvostekniikkaan. Kirkon alkuperäisyyttä korostaa myös sen käyttö edelleen kesäisin jumalanpalveluskirkkona ja suosittuna vihkikirkkona.

Kehitetään Petäjäveden vanhaa kirkkoa yhdessä

Päivitystyössä tarvitaan kunnan asukkaiden ja muiden kirkon omakseen kokevien ihmisten ajatuksia ja näkemyksiä. Vastaa kysymyksiin täällä ja vaikuta vanhan kirkon tulevaisuuteen!

Tule myös tiistaina 27.10.2020 kello 17.30 auditorio Miiluun (Miilutie 4, 41900 Petäjävesi), jossa järjestetään kaikille avoin tilaisuus vanhan kirkon kehittämisestä. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä verkon välityksellä. Linkin tilaisuuden livestreamiin löydät vanhan kirkon verkkosivuilta petajavesioldchurch.fi ennen tapahtumaa.

Petäjäveden vanhan kirkon säilymisestä huolehtii hoitokunta

Petäjäveden vanha kirkko on ollut Unescon maailmanperintäkohteena vuodesta 1994 alkaen. Kirkkorakennuksen omistaa Petäjäveden seurakunta. Opastoiminnasta, maailmanperintöyhteistyöstä ja markkinoinnista vastaa vuonna 2001 perustettu Petäjäveden Vanhan kirkon säätiö, joka huolehtii vanhan kirkon ja sen ympäristön säilyttämisestä, kunnostamisesta, hoitamisesta ja suojelemisesta. Säätiön perustajajäseniä ovat Osuuskauppa Keskimaa, Fingrid Oyj, Petäjäveden kunta ja seurakunta, Petäjäveden Osuuspankki ja Petäjävesi-seura. Säätiö rahoittaa toimintansa pääosin pääsymaksuilla ja myymällä matkamuistoja.

Petäjäveden vanhan kirkon hoidon koordinoinnista ja valvomisesta vastaa vuonna 2006 perustettu Vanhan kirkon hoitokunta. Se kokoontuu kahdesti vuodessa, ja sen tehtävänä on hyväksyä ja vahvistaa vuosittaiset työt sekä valvoa niiden toteutumista. Hoitokuntaan kuuluu paikallisia edustajia niin Petäjäveden seurakunnasta, kunnasta, vanhan kirkon säätiöstä, paikallisista yrittäjistä kuin matkailuyrittäjistäkin, sekä erilaisia asiantuntijatahoja kuten Museovirasto, Keski-Suomen Museo ja Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja:

Katriina Holm
hankepäällikkö
Unescon maailmanperintökohde Petäjäveden vanha kirkko
katriina.holm(at)petajavesi.fi
+ 358 40 480 6396

Petäjäveden vanha kirkko liitettiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon 26 vuotta sitten vuonna 1994 skandinaavisen talonpoikaisarkkitehtuurin ja hirsirakentamisen ainutlaatuisena merkkiteoksena. Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta, ja maailmassa niitä on 1121. Vuosina 1763–65 rakennetussa Petäjäveden vanhassa kirkossa käy vuosittain noin 14 000 vierailijaa ympäri maailman. Kirkko on yhä alkuperäiskäytössä ja kesäisin avoinna vierailijoille lähes joka päivä klo 10–18. Lue lisää www.petajavedenvanhakirkko.fi